Wageningen University

Een voedingsberekeningssysteem voor wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Human Nutrition binnen Wageningen University had de behoefte aan een vernieuwing van hun voedselberekening applicaties. Deze applicaties werden na alle Windows versies minder stabiel en in de loop der jaren zijn er nieuwe wensen en nieuwe (technische) mogelijkheden ontstaan.

Wij hebben in nauwe samenwerking met University Wageningen het online voedselberekeninggssysteem “Compl-eat” ontwikkeld. Het grote voordeel van dit centraal webbased systeem is dat elke diëtist/onderzoeker toegang heeft tot alle informatie, zoals de nevotabellen. Dit in plaats van verschillende versies per PC.

Compl-eat wordt daarnaast gebruikt binnen colleges waarbij elke student een eigen inlog en/of project toegekend krijgt. De ingevoerde voedingsgegevens kunnen berekend worden door middel van verschillende berekeningen, waarmee een goed en gedetailleerd beeld ontstaat van de voeding inname van deelnemers.

Na het succes van Compl-eat, hebben we samen de 24 uurs recall module ontwikkeld. Dit is een gebruiksvriendelijke online vragenlijst waarmee deelnemers nauwkeurig hun voedingsinname van dag tot dag kunnen invullen. Door de vragen slim op te delen, waarbij de deelnemer eerst in hoofdlijnen aangeeft wat hij/zij heeft gegeten gedurende de dag en daarna dieper op de producten in te gaan, krijgen de onderzoekers van Wageningen University een gedetailleerd beeld van de voedingsinname.

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden