Aanbestedingskalender

Platform voor makkelijker aanbesteden en inschrijven

Elke dag kondigen ministeries, provincies, waterschappen en commerciële bedrijven nieuwe aanbestedingen en inkoopopdrachten aan op Aanbestedingskalender.nl. Het platform verbindt inmiddels ruim 125.000 ondernemers, 8.000 aanbesteders en 100.000 aanbestede leveringen en diensten. Het gaat om alle typen aanbestedingen en inkoopopdrachten: Europees, nationaal, openbaar, onderhands en ook marktconsultaties.

Met aanbestedingskalender sluiten we volledig aan op de nationale en Europese aanbestedingsregels, onder andere door koppelingen met TenderNed en TED (Tenders Electronic Daily). Gebruikers hebben de juridische en procedurele zekerheid dat ze voldoen aan alle wetgeving.

i-Design bouwde het platform, we beheren het, monitoren doorlopend het gebruik en adviseren over de doorontwikkeling aan de hand van scrum. Samen met onze klant volgen we de ontwikkelingen op de voet en spelen daar direct op in. Aanbestedingskalender.nl is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste en meest gewaardeerde platform voor aanbestedingen.

Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden