Afbeelding achtergrond

Klanten portal met integratie 4PS en Sharepoint


Vraag

Roosdom bouwt kwalitatieve woningen en willen zich constant blijven verbeteren. Op basis feedback van haar klanten - de kopers van woningen-, was de conclusie dat de communicatie nog beter kon. Say no more.

Aanpak

Roosdom Tijhuis heeft de klantreis van haar klanten samen met i-Design geanalyseerd en gerelateerd aan de faseringen in het ontwikkel- en bouwproces. In die klantreis hebben meerdere medewerkers van Roosdom Tijhuis contact met de klant en ketenpartners. Het is dan ook belangrijk dat iedere medewerker, maar ook de klant eenvoudig moet kunnen inzien wat er is afgesproken. De klantbeleving moet hier optimaal blijven.

Oplossing

In dat kader is de website van Roosdom Tijhuis geheel opnieuw ontworpen, in overeenstemming met de reeds aanwezige huisstijl. Daarnaast is de website volledig geïntegreerd met de software van back-office van 4PS-construct, Sharepoint en Hoomctrl.

De projecten, prijzen en de status van de woningen (wel / niet verkocht of optie) worden op basis van de actuele informatie in de back-office gecommuniceerd met de klanten. Klanten kunnen eenvoudig inloggen in hun eigen omgeving en kunnen zo de bouw van hun woning bijhouden en meer.

Op basis van een aangegaan partnership, tussen Roosdom Tijhuis, Balance & Result en i-Design is het concept ontwikkeld en het project gerealiseerd binnen tijd en budget gebruikmakend van de Scrum aanpak. Op basis van slimme API koppelingen is de back-office incl. Sharepoint gekoppeld aan de website. 

Over Roosdom Tijhuis

Roosdom Tijhuis is een ontwikkelende bouwer die landelijk opereert als een sterke partner in diverse huisvestingsprojecten. Hun focus ligt op het bouwen van kwaliteiten woningen middels een maatschappelijk en economisch verantwoorde oplossing. De kernactiviteiten zijn uitvoerende bouw, opstalontwikkeling en gebiedsontwikkeling.

Vragen, opmerkingen of koffie?

Benieuwd naar de mogelijkheden en hoe wij jou verder kunnen helpen of wil je meer over ons weten? Neem dan contact op. Vinden we leuk!