Privacybeleid

Dit is de website van i-Design B.V.

Ons vestigingsadres is:
Leeuwenbrug 121
7411 TH Deventer
The Netherlands

Ons postadres is:
Leeuwenbrug 121
7411 TH Deventer
The Netherlands

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08103988
Ons btw-nummer is 8145 411 61 B 01

 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij;

a. uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres, als u een bezoek brengt aan onze webpagina,
b. uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website,
c. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert,
d. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan,
e. alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt,
f. alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt;

a. om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker,
b. Om de inhoud van onze website te verbeteren,
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.) Dit doen wij om;
a. uw voorkeuren te registreren,
b. informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst,
c. informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan,
d. u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren,
e. uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden,
f. ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt,
g. de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

Veiligheid

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
c. Uw heeft altijd het recht op inzake en correctie van uw eigen gegevens. Daarbij kan uw verzoeken om correctie of verwijdering van deze (persoons)gegevens. Verwijdering kan echter alleen worden verlangd als de gegevens niet meer relevant zijn.

Communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.
U kunt periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Er kan ook om andere redenen telefonisch contact met u worden opgenomen:
Ons bedrijf kan telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, laat het ons gerust weten op bovenstaand adres.

 

Copyright © 2018. All Rights Reserved